Viên ngậm chống sâu răng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng tăng dần

Kẹo ngậm Combi - ngừa sâu răng, sún răng vượt trội

 1. Kẹo ngậm bảo vệ răng cho bé Teteo Combi hương cam giá 159k (date tháng 12/2023) SL : 8
  Combi
  Kẹo ngậm bảo vệ răng cho bé Teteo Combi hương cam giá 159k (date tháng 12/2023) SL : 8

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 2. Kẹo ngậm bảo vệ răng cho bé Teteo Combi dưa lưới giá 159k (date tháng 3/2024) SL 48
  Combi
  Kẹo ngậm bảo vệ răng cho bé Teteo Combi dưa lưới giá 159k (date tháng 3/2024) SL 48

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 3. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương nho)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương nho)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 4. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (vị chanh)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (vị chanh)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 5. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên (hương dưa lưới)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên (hương dưa lưới)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 6. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương Cam)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương Cam)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 7. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương dâu)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo (hương dâu)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 8. Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo ( hương đào)
  Combi
  Kẹo ngậm chống sâu răng Combi Teteo gói 60 viên kẹo ( hương đào)

  159.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
mỗi trang