Sanosan

Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

23 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Dầu mát-xa Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 200ml
  Sanosan
  Dầu mát-xa Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 200ml

  239.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 2. Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 500ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 500ml

  319.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 3. Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 200ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 200ml

  179.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 4. Sữa dưỡng thể chiết xuất Olive Hữu cơ Sanosan 200ml
  Sanosan
  Sữa dưỡng thể chiết xuất Olive Hữu cơ Sanosan 200ml

  189.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 5. Sữa tắm tạo bọt Baby chiết xuất Olive Hữu cơ Sanosan 250ml
  Sanosan
  Sữa tắm tạo bọt Baby chiết xuất Olive Hữu cơ Sanosan 250ml

  239.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 6. Kem dưỡng ẩm Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 75ml
  Sanosan
  Kem dưỡng ẩm Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 75ml

  139.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 7. Kem dưỡng ẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm Sanosan 100ml
  Sanosan
  Kem dưỡng ẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm Sanosan 100ml

  290.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 8. Sữa dưỡng thể Sanosan chiết xuất Olive hữu cơ chai du lịch 50ml
  Sanosan
  Sữa dưỡng thể Sanosan chiết xuất Olive hữu cơ chai du lịch 50ml

  60.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 9. Phấn rôm chiết xuất từ Bơ và Olive hữu cơ Sanosan 100g
  Sanosan
  Phấn rôm chiết xuất từ Bơ và Olive hữu cơ Sanosan 100g

  139.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 10. Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan cho da nhạy cảm 200ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan cho da nhạy cảm 200ml

  320.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 11. Sữa tắm gội Sanosan Baby chiết xuất Olive hữu cơ gói 8ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội Sanosan Baby chiết xuất Olive hữu cơ gói 8ml

  15.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 12. [Chính hãng từ Đức] Kem hăm 2 tác động chiết xuất Olive hữu cơ Sanosan 8ml
  Sanosan
  [Chính hãng từ Đức] Kem hăm 2 tác động chiết xuất Olive hữu cơ Sanosan 8ml

  15.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 13. Kem dưỡng ẩm Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 20ml
  Sanosan
  Kem dưỡng ẩm Sanosan chiết xuất olive hữu cơ 20ml

  60.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 14. Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan Baby chiết xuất olive hữu cơ 50ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan Baby chiết xuất olive hữu cơ 50ml

  60.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 15. Kem hăm 2 tác động Sanosan chiết xuất Olive hữu cơ tuýp mini 20ml
  Sanosan
  Kem hăm 2 tác động Sanosan chiết xuất Olive hữu cơ tuýp mini 20ml

  60.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 16. Nhiệt kế đo nước tắm Sanosan
  Sanosan
  Nhiệt kế đo nước tắm Sanosan

  149.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 17. Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan cho da nhạy cảm chai du lịch 50ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội dịu nhẹ Sanosan cho da nhạy cảm chai du lịch 50ml

  80.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 18. Sữa dưỡng thể Sanosan Baby chiết xuất Olive hữu cơ gói 8ml
  Sanosan
  Sữa dưỡng thể Sanosan Baby chiết xuất Olive hữu cơ gói 8ml

  15.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 19. Sữa tắm gội Sanosan Baby Bath and Shampoo 500ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội Sanosan Baby Bath and Shampoo 500ml

  349.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 20. Sữa tắm gội Sanosan Baby Bath and Shampoo 200ml
  Sanosan
  Sữa tắm gội Sanosan Baby Bath and Shampoo 200ml

  199.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 21. Sữa dưỡng thể Sanosan Baby Care Lotion 200ml
  Sanosan
  Sữa dưỡng thể Sanosan Baby Care Lotion 200ml

  259.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 22. Kem dưỡng ẩm Sanosan Baby Care Cream 100ml
  Sanosan
  Kem dưỡng ẩm Sanosan Baby Care Cream 100ml

  259.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
 23. Dầu mát - xa Sanosan Baby Care Oil 200ml
  Sanosan
  Dầu mát - xa Sanosan Baby Care Oil 200ml

  329.000 ₫

  Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé.
mỗi trang

Sanosan - Chăm da bé đúng chuẩn da sữa

Thương hiệu mỹ phẩm từ Đức với lịch sử hơn 70 năm, được các bậc cha mẹ trên thế giới tin tưởng về chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nâng niu làn da mái tóc của bé. Tất cả thành phần trong từng sản phẩm Sanosan đều được chú trọng lựa chọn, đảm bảo an toàn, chăm sóc dịu nhẹ nhất cho bé từ sơ sinh và mẹ bầu.

Các sản phẩm của Sanosan đều được chứng nhận da liễu về sự an toàn và lành tính.

Sanosan được sản xuất tại Đức với dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo mang tới những sản phẩm phù hợp nhất, xứng đáng với niềm tin trong suốt hơn 70 năm qua của các ba mẹ trên toàn thế giới. 

 

Sanosan - An tâm chất lượng

Chất lượng Đức

Với truyền thống và hoạt động lâu đời từ năm 1983 cho đến nay, thương hiệu chăm sóc mẹ và bé Sanosan đã trở thành sản phẩm được các bậc cha mẹ trên toàn thế giới tin tưởng lựa chọn.

 

Tất cả các sản phẩm sanosan được sản xuất tại Đức với những chăm chút tuyệt vời nhất, từ những thành phần tự nhiên và dưới sự kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng Đức cao nhất.

 

Chứng nhận Da liễu

Các sản phẩm của sanosan luôn đạt các chứng nhận cao nhất về an toàn do Dermatest và ECARF chứng nhận.

Dermatest là Viện nghiên cứu và đánh giá uy tín của Đức có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và so sánh các sản phẩm mỹ phẩm bằng các phương pháp khoa học

 • Thử nghiệm lâm sàng (Clinically Tested): Tất cả các sản phẩm của sanosan đều được chứng nhận an toàn da liễu bởi Dermatest.
 • Sanosan đạt chứng nhận 5 sao của Dermatest.

ECARF chứng nhận an toàn Da liễu được cấp bởi Trung tâm nghiên cứu dị ứng Da liễu Châu Âu

 • Sanosan được ECARF kiểm nghiệm và chứng nhận không gây kích ứng trên da nhạy cảm, da chàm cơ địa ở trẻ nhỏ.
 • Sanosan đạt chứng nhận cao nhất của Châu Âu dành cho dòng sản phẩm chuyên biệt cho da kích ứng, da chàm cơ địa.

Sanosan - Lựa chọn hàng đầu 

Đa dạng lựa chọn

Sanosan cung cấp giải pháp 360 độ cho các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể từ giai đoạn mang thai cho tới khi bé lớn:

 • Dòng sản phẩm dành cho da chàm cơ địa, da nhạy cảm
 • Dòng SP dành riêng cho các độ tuổi khác nhau của trẻ: Trẻ sơ sinh, Trẻ từ 3-6 tuổi

Sản phẩm với các mùi hương và màu sắc khác nhau đáp ứng sở thích khác nhau của bé trai và bé gái

Thành phần độc đáo

Các sản phẩm Sanosan là sự kết hợp hoàn hảo của các dưỡng chất thuần khiết từ tự nhiên và các ứng dụng tiến bộ của công nghệ.

Sanosan sử dụng các nguyên liệu lành tính, thân thiện với làn da nhạy cảm nhất với 2 thành phần chính là chiết xuất dầu Olive hữu cơ tự nhiên kết hợp cùng Protein Sữa thủy phân giúp tạo nên các sản phẩm chăm sóc an toàn với làn da bé.

Thành phần độc đáo chỉ có duy nhất ở Sanosan:

 • Protein sữa thủy phân - có cấu tạo như dòng sữa mẹ, giúp để lại một lớp màng bảo vệ siêu mỏng trên da và do đó giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước.
 • Tinh chất Olive hữu cơ tự nhiên sẽ giúp giảm kích ứng trong trường hợp da mẩn đỏ hoặc đau rát. Đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da mỏng manh của con trở nên trắng mượt và mềm mịn như làn Da Sữa.

Ngoài Dầu Olive hữu cơ và Protein Sữa thủy phân, Sanosan luôn ưu tiên các dưỡng chất từ tự nhiên: dầu hướng dương, dầu hoa cúc Chamomile, dầu dừa, hoa anh đào... đảm bảo an toàn trong từng sản phẩm giúp nâng niu, nuôi dưỡng làn da sữa của bé yêu.

 

 

 

 

 

Xem thêm