Babyzen

Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục 1 - 36 trong 63

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Nâu Kaki
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Nâu Kaki

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 2. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Hồng Đất
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Hồng Đất

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 3. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Air France
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Air France

  6.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 4. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Aqua
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Aqua

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 5. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Đỏ Cam
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Đỏ Cam

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 6. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Đen
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Đen

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 7. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Ghi Silver
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Ghi Silver

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 8. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Mint
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Mint

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 9. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Hồng Đất
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Hồng Đất

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 10. Giá để bình nước gắn xe đẩy Babyzen YOYO
  Babyzen
  Giá để bình nước gắn xe đẩy Babyzen YOYO

  999.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 11. Màn chống muỗi cho xe đẩy Babyzen YOYO 0M+
  Babyzen
  Màn chống muỗi cho xe đẩy Babyzen YOYO 0M+

  830.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 12. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Đen
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Đen

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 13. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Đỏ Cam
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Đỏ Cam

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 14. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Ghi Silver
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Ghi Silver

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 15. Áo mưa cho xe đẩy Babyzen YOYO 0+
  Babyzen
  Áo mưa cho xe đẩy Babyzen YOYO 0+

  690.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 16. Áo mưa xe đẩy Babyzen YOYO 6+
  Babyzen
  Áo mưa xe đẩy Babyzen YOYO 6+

  690.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 17. Màn chống muỗi cho xe đẩy Babyzen YOYO 6M+
  Babyzen
  Màn chống muỗi cho xe đẩy Babyzen YOYO 6M+

  830.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 18. Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO UV block Xanh Mint
  Babyzen
  Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO UV block Xanh Mint

  1.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 19. Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO UV block Hồng Ginger
  Babyzen
  Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO UV block Hồng Ginger

  1.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 20. Khung ghép xe đẩy đôi Babyzen YOYO connect Khung Đen
  Babyzen
  Khung ghép xe đẩy đôi Babyzen YOYO connect Khung Đen

  11.990.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 21. Khung ghép xe đẩy đôi Babyzen YOYO connect Khung Trắng
  Babyzen
  Khung ghép xe đẩy đôi Babyzen YOYO connect Khung Trắng

  11.990.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 22. Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO Ghi Silver
  Babyzen
  Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO Ghi Silver

  1.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 23. Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO Đen
  Babyzen
  Ô cài xe đẩy Babyzen YOYO Đen

  1.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 24. Ghế phụ kèm xe đẩy Babyzen YOYO
  Babyzen
  Ghế phụ kèm xe đẩy Babyzen YOYO

  3.600.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 25. Ghế ngồi ô tô Babyzen BeSafe iZi Go 3 in 1 i-Size Black
  Babyzen
  Ghế ngồi ô tô Babyzen BeSafe iZi Go 3 in 1 i-Size Black

  9.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 26. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Aqua
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Aqua

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 27. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Nâu Toffee
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Nâu Toffee

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 28. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Air France
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Air France

  2.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 29. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Mint
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Mint

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 30. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Nâu Kaki
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Nâu Kaki

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 31. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Dương
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo+ 6+ Xanh Dương

  1.900.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 32. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Hồng Sen
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Hồng Sen

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 33. Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Dương
  Babyzen
  Bộ màn chụp và đệm xe đẩy Babyzen Yoyo 0+ Xanh Dương

  6.490.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 34. Khung xe đẩy Babyzen Yoyo2 Đen
  Babyzen
  Khung xe đẩy Babyzen Yoyo2 Đen

  12.990.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
 35. Khung xe đẩy Babyzen Yoyo2 Trắng
  Babyzen
  Khung xe đẩy Babyzen Yoyo2 Trắng

  12.990.000 ₫

  Thành lập vào năm 2010, BABYZEN - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới.
Trang
mỗi trang

 

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU BABYZEN

 

Thành lập vào năm 2010, BABYZENTM - thương hiệu xe đẩy trẻ em cao cấp đến từ Pháp, đã tạo nên tạo nên một cuộc cách mạng về xe đẩy trẻ em trên toàn thế giới cũng như mở ra một phong cách sống mới – nơi ba mẹ có thể trải nghiệm một cuộc sống nhẹ nhàng, thời thượng, dễ dàng vi vu cùng bé tới mọi chân trời.

 

Xe đẩy YOYO của BABYZEN – chiếc xe đẩy đầu tiên trên thế giới có thể gập gọn như một chiếc túi xách, được chấp nhận như hành lý xách tay để vào cabin máy bay. Xe đẩy YOYO của BABYZEN còn là giải pháp di chuyển toàn diện cho cả gia đình. Từ việc có thể tích hợp được ghế ô tô cho bé sơ sinh, ghế phụ cho bé lớn, khung ghép xe đẩy đôi cho gia đình đến khả năng lướt êm, điều khiển bằng 1 tay thật dễ dàng.

 

Không chỉ thu hút bởi sự tiện lợi, BABYZEN YOYO còn làm say lòng ba mẹ bởi phong cách thời trang ấn tượng. Được thiết kế theo phong cách tối giản từ khung xe cho tới bộ đệm, BABYZEN YOYO tạo nên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần hiện đại. BABYZEN YOYO còn sáng tạo với 9 màu sắc từ màn chụp, bộ đệm tới ô cài xe đẩy, ba mẹ có thể thoải mái mix & match chiếc xe đẩy phù hợp với phong cách thời trang của mình. 

 

BABYZEN YOYO chính là chiếc xe đẩy thời thượng có nhiều phụ kiện nhất thế giới như giá để bình nước, màn chống muỗi, áo mưa,..

 

BABYZEN còn được khách hàng đánh giá cao bởi sự thân thiện với môi trường. Bao bì của sản phẩm được làm từ giấy tái chế với mực in từ đậu nành, khung xe được sử dụng các ốc vít thay vì đinh tán để có thể tái chế…

Say mê vì vẻ đẹp – Yêu thích vì sự tiện lợi

 

BABYZEN YOYO là chiếc xe đẩy bỏ túi yêu thích của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Keira Knightley, Eva Longoria, Megan Fox, Gal Gadot, Miranda Kerr, Justin Timberlake..

 

BABYZEN YOYO

 

The one you need

 

Take it easy.

 

Xem thêm