Ardo

Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 26mm
  Ardo
  Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 26mm

  249.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 2. Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 31mm
  Ardo
  Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 31mm

  249.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 3. Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 36mm
  Ardo
  Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 36mm

  249.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 4. Cây cọ rửa dụng cụ hút sữa Ardo
  Ardo
  Cây cọ rửa dụng cụ hút sữa Ardo

  59.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 5. Túi tiệt trùng nhanh trong lò vi sóng Ardo
  Ardo
  Túi tiệt trùng nhanh trong lò vi sóng Ardo

  175.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 6. Van 1 chiều máy hút sữa Ardo
  Ardo
  Van 1 chiều máy hút sữa Ardo

  69.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 7. Túi đựng máy hút sữa MamanBébé Ardo
  Ardo
  Túi đựng máy hút sữa MamanBébé Ardo

  200.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 8. Máy hút sữa Y tế Thụy Sĩ Ardo Calypso điện đôi
  Ardo
  Máy hút sữa Y tế Thụy Sĩ Ardo Calypso điện đôi

  5.490.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 9. Máy hút sữa y tế điện đơn Ardo Calypso Thụy Sĩ
  Ardo
  Máy hút sữa y tế điện đơn Ardo Calypso Thụy Sĩ

  3.990.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 10. Túi giữ nhiệt Ardo
  Ardo
  Túi giữ nhiệt Ardo

  450.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 11. Túi đựng máy hút sữa và đồ dùng Ardo
  Ardo
  Túi đựng máy hút sữa và đồ dùng Ardo

  1.990.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
mỗi trang