Ardo

Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 36mm
  Ardo
  Phễu liền cổ máy hút sữa Ardo Size 36mm

  249.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 2. Cây cọ rửa dụng cụ hút sữa Ardo
  Ardo
  Cây cọ rửa dụng cụ hút sữa Ardo

  59.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 3. Túi tiệt trùng nhanh trong lò vi sóng Ardo
  Ardo
  Túi tiệt trùng nhanh trong lò vi sóng Ardo

  175.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 4. Túi đựng máy hút sữa MamanBébé Ardo
  Ardo
  Túi đựng máy hút sữa MamanBébé Ardo

  200.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 5. Máy hút sữa Y tế Thụy Sĩ Ardo Calypso điện đôi
  Ardo
  Máy hút sữa Y tế Thụy Sĩ Ardo Calypso điện đôi

  5.490.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 6. Máy hút sữa y tế điện đơn Ardo Calypso Thụy Sĩ
  Ardo
  Máy hút sữa y tế điện đơn Ardo Calypso Thụy Sĩ

  3.990.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 7. Túi giữ nhiệt Ardo
  Ardo
  Túi giữ nhiệt Ardo

  450.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
 8. Túi đựng máy hút sữa và đồ dùng Ardo
  Ardo
  Túi đựng máy hút sữa và đồ dùng Ardo

  1.990.000 ₫

  Được thành lập từ năm 1995, suốt 20 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Ardo Medical tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các loại máy hút trong ngành y tế.
mỗi trang