Combi

Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục 1 - 36 trong 123

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Ty ngậm Siêu sạch chống hằn NEO dưa Vàng size S Combi
  Combi
  Ty ngậm Siêu sạch chống hằn NEO dưa Vàng size S Combi

  145.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 2. Ty ngậm Siêu sạch chống hằn NEO chấm bi Xanh size M Combi
  Combi
  Ty ngậm Siêu sạch chống hằn NEO chấm bi Xanh size M Combi

  145.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 3. Xe đẩy Combi NEYO màu Xanh
  Combi
  Xe đẩy Combi NEYO màu Xanh

  9.900.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 4. Xe đẩy Combi NEYO màu Đỏ
  Combi
  Xe đẩy Combi NEYO màu Đỏ

  9.900.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 5. Xe đẩy Combi NEYO màu Ghi
  Combi
  Xe đẩy Combi NEYO màu Ghi

  9.900.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 6. Xe đẩy Combi Sugocal Compact 4 bánh quay tự động màu Đỏ
  Combi
  Xe đẩy Combi Sugocal Compact 4 bánh quay tự động màu Đỏ

  14.500.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 7. Giày Combi S-Go đế định hình C2103 màu Hồng
  Combi
  Giày Combi S-Go đế định hình C2103 màu Hồng

  1.490.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 8. Hộp miếng bọc thăm tai Combi
  Combi
  Hộp miếng bọc thăm tai Combi

  150.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 9. Gấu bông thân thiện Combi
  Combi
  Gấu bông thân thiện Combi

  719.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 10. Thỏ bông thân thiện Combi
  Combi
  Thỏ bông thân thiện Combi

  719.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 11. 113869- Xe đẩy gấu Combi
  Combi
  113869- Xe đẩy gấu Combi

  285.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 12. 81237 Bộ thìa dĩa Tím kèm hộp Combi
  Combi
  81237 Bộ thìa dĩa Tím kèm hộp Combi

  166.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 13. 81236 Bộ chế biến đồ ăn tổng hợp Combi
  Combi
  81236 Bộ chế biến đồ ăn tổng hợp Combi

  999.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 14. 81008-Thìa ăn kèm hộp Combi
  Combi
  81008-Thìa ăn kèm hộp Combi

  146.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 15. 81006-Bộ đồ ăn bước 3 Combi
  Combi
  81006-Bộ đồ ăn bước 3 Combi

  1.459.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 16. 81005-Bộ đồ ăn bước 2 Combi
  Combi
  81005-Bộ đồ ăn bước 2 Combi

  964.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 17. 81004-Bộ đồ ăn bước 1 Combi
  Combi
  81004-Bộ đồ ăn bước 1 Combi

  545.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 18. 81014-Bộ thìa dĩa có hộp Combi
  Combi
  81014-Bộ thìa dĩa có hộp Combi

  174.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 19. 81011-Bát ăn sâu lòng Combi
  Combi
  81011-Bát ăn sâu lòng Combi

  218.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 20. 81010-Bát ăn em bé Combi
  Combi
  81010-Bát ăn em bé Combi

  181.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 21. Bộ tập ăn Combi
  Combi
  Bộ tập ăn Combi

  204.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 22. Bộ chế biến đồ ăn nhỏ Combi
  Combi
  Bộ chế biến đồ ăn nhỏ Combi

  173.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 23. Bộ chế biến đồ ăn lớn Combi
  Combi
  Bộ chế biến đồ ăn lớn Combi

  645.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 24. Giá để bình nước gắn xe đẩy Combi
  Combi
  Giá để bình nước gắn xe đẩy Combi

  399.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 25. Nắp bô Combi màu Cam
  Combi
  Nắp bô Combi màu Cam

  488.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 26. Đồ chơi lật đật gấu 2 Combi
  Combi
  Đồ chơi lật đật gấu 2 Combi

  512.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 27. Nhiệt kế điện tử Hồng ngoại qua tai Combi
  Combi
  Nhiệt kế điện tử Hồng ngoại qua tai Combi

  990.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 28. 114188- Bàn chải đánh răng TE bước 2 Combi
  Combi
  114188- Bàn chải đánh răng TE bước 2 Combi

  105.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 29. Bô Combi màu cam
  Combi
  Bô Combi màu cam

  1.049.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 30. 114187- Bàn chải đánh răng TE bước 1 Combi
  Combi
  114187- Bàn chải đánh răng TE bước 1 Combi

  105.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 31. 81013-Ly uống nước Combi
  Combi
  81013-Ly uống nước Combi

  199.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 32. Bộ cây rửa bình sữa và phụ kiện bình Combi
  Combi
  Bộ cây rửa bình sữa và phụ kiện bình Combi

  163.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 33. Bát ăn em bé màu Xanh Combi
  Combi
  Bát ăn em bé màu Xanh Combi

  181.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 34. Thìa ăn Xanh kèm hộp
  Combi
  Thìa ăn Xanh kèm hộp

  146.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 35. Xe đẩy Combi Sugocal Light 4 bánh quay tự động màu Màu Hồng
  Combi
  Xe đẩy Combi Sugocal Light 4 bánh quay tự động màu Màu Hồng

  12.900.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
 36. Xe đẩy Combi Sugocal Light 4 bánh quay tự động màu Xanh Dương
  Combi
  Xe đẩy Combi Sugocal Light 4 bánh quay tự động màu Xanh Dương

  12.900.000 ₫

  Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới.
mỗi trang

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU COMBI

Ra đời năm 1957, với hơn 60 năm kinh nghiệm, Combi tự hào                                                           

là một trong những thương hiệu sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới. 

Mong muốn tạo ra một thế giới, nơi các bé được chăm sóc trong sự hạnh phúc và thoải mái, Combi ra đời với sứ mệnh hỗ trợ và chia sẻ niềm vui khi chăm sóc bé cùng tất cả các bậc làm cha mẹ.

Combi phát triển với tiêu chí trở thành “trợ thủ đắc lực” của các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc con nhỏ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cha mẹ bằng các sản phẩm an toàn, chất lượng và tiện dụng nhất. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động và phát triển, Combi luôn lắng nghe ý kiến của các bậc cha mẹ để cải tiến thiết kế các sản phẩm cũng như sáng tạo và cho ra đời nhiều mẫu mã mới. 

Là thương hiệu Mẹ bé số 1 Nhật Bản, Combi cam kết sản xuất và kiểm nghiệm các sản phẩm một cách tỉ mỉ, đáp ứng các quy chuẩn về độ an toàn. Đặc biệt, Combi còn phối hợp cùng các giáo sư khoa học, các trường đại học danh tiếng tại Nhật Bản để nghiên cứu và cho ra đời các công nghệ tiên tiến, mang đến sự an toàn tối đa cho bé như công nghệ giảm shock Eggshock, đệm sơ sinh Dacco, công nghệ bánh xe xoay tự động khi đổi chiều tay đẩy. Những phát minh công nghệ này góp phần làm nên bản sắc rất riêng cho các sản phẩm của Combi, đồng thời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo điều kiện chăm sóc bé thuận lợi hơn, tạo sự thoải mái cho người dùng, đem lại cuộc sống hạnh phúc, an toàn và tiện nghi cho cha mẹ và bé. 

Combi đem đến cho người dùng đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng, tiêu biểu như:

- Xe đẩy Combi: dòng xe đẩy cao cấp, nổi bật với thiết kế bền đẹp, sang trọng, kết hợp công nghệ giảm xóc ưu việt, đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bố mẹ và bé yêu trong những cuộc dạo chơi. 

- Ghế ngồi ô tô Combi: bảo vệ sự an toàn cho bé nhờ công nghệ Eggshock, kết hợp đệm y khoa Dacco mang đến sự thoải mái cho bé yêu. 

- Ngoài ra, Combi còn cung cấp các sản phẩm chăm sóc bé khác như nước rửa bình Combi, núm ty, bình sữa,… và được rất nhiều các bậc cha mẹ tin dùng.  

Đáp lại những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến thiết kế và hoàn thiện chất lượng sản phẩm, Combi đã giành được những giải thưởng lớn như Kids Design Award, Mother and Baby Awards do người tiêu dùng bình chọn và trở thành thương hiệu xe đẩy em bé được ưa chuộng số 1 tại Nhật Bản.

Combi - Innovating Baby Care!

Xem thêm